Skip to content Skip to footer

Zagotoviti proizvodnjo obnovljive električne energije na način, ki ne bi negativno vplival na naravo? Je to mogoče? Vsekakor! Prednosti pridobivanja električne energije s pomočjo Arhimedovega vijaka Energija, pridobljena iz tekoče…

Človek nazadnje ugotovi, da ne more skrbeti za pitno vodo, če ne poskrbi za odpadno vodo … Avtomatizacije sistemov za odpadno vodo smo se intenzivno lotili v zadnjih 10 letih.…

Odločitev, da bo glavna dejavnost podjetja Ellab daljinski nadzor vodovodnih sistemov, je bila sprejeta že v drugi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat smo vzpostavili prvo brezžično povezavo med dvema…