Skip to content Skip to footer

Energetika

Zagotoviti proizvodnjo obnovljive električne energije na način, ki ne bi negativno vplival na naravo? Je to mogoče? Vsekakor!

Prednosti pridobivanja električne energije s pomočjo Arhimedovega vijaka

Energija, pridobljena iz tekoče vode predstavlja alternativni vir energije z najvišjo stopnjo izkoristka – 24 ur dnevno, 7 dni na teden! In z najmanj škodljivega vpliva na naravo.

Investicija, ki se bo večkrat povrnila v obdobju svojega delovanja:
  • Enostavna namestitev na obstoječe lokacije (jezovi, stari mlini);
  • Prijazna do rib, ki lahko potujejo v obe smeri, ne da bi se poškodovale;
  • Neslišna za okolico;
  • Dolga življenjska doba in minimalni stroški vzdrževanja;
  • Avtomatsko prilagajanje glede na spremenljiv vodostaj.
Nekaj zelo enostavnih pogojev, ki omogočajo namestitev elektrarne s pomočjo Arhimedovega vijaka:
  • Pravica za namestitev elektrarne na izbrani lokaciji;
  • Maksimalna oddaljenost do električnega omrežja 500m – če elektrarna ni namenjena delovanju „off grid“;
  • Višina jezu je vsaj 1,5 m. Glede na izdatnost vode in število vijakov takšne elektrarne dosegajo moč od 1kW (mikro) do 1 MW (velike).
Za dodatne informacije nas pokličite še danes!