Skip to content Skip to footer
Telemetrija brez meja

Naša zastopstva & partnerji

OVARRO Ltd., RTU+PLC+IT – Ni telemetrijskih rešitev brez telemetrijske opreme. Ellab je zastopnik za Slovenijo in Hrvaško že od leta 2002.

Bachmann Visutec GmbH, Pure webSCADA ATVISE. Prvi čisto internetna SCADA je danes postala še boljša in vodilna v svetu.

Farell Instruments, S.L., Podatkovne radijske postaje. Telemetrijska oprema. Avtomatizacija za namakalne sisteme.

AEC – ELEKTRONIKA, Ivica Copak. Partner za Hrvaško. Več kot 30 let sodelovanja na projektih v Republiki Hrvaški.

VANDEZANDE, Partner na področju hidroelektrarn.

Podjetje za daljinski nadzor procesov.